HEIVA I BORA BORA

六月末 - 七月末 地点 活动 Bora Bora

Heiva i Bora Bora 是年度舞蹈及歌唱赛事,集传统体育项目和工艺品展览于一身,在波拉波拉岛 Vaitape 的 Moto’i 广场举行。
Bora Bora Tourism Board 电话 :GSM: (689) 87.73.54.22
移动电话 : (689) 87.73.54.22
波拉波拉岛旅游局电话:(689) 40.67.76.36,
移动电话:(689) 87.73.54.22
[email protected]